Vergadering

Raadscommissie Ruimte 12 april 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 15 maart 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 9 maart 2011, VROM-Inspectie te Den Haag: borging constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten;
  • Brief d.d. 21 maart 2011, Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 434b te Tilburg: plan-MER-plicht bestemmingsplan buitengebied;
  • Brief d.d. 14 maart 2011, Beheermaatschappij Van der Loo B.V./Ondernemers Midas winkelcentrum: Herinrichting Tuinstraat en reactie college van B en W d.d. 23 maart 2011.
4Herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt en deelname aan provinciale subsidieregeling
Stukken
Voorstel;(pdf 101 kb )
DP4;(pdf 1000 kb )
DP7;(pdf 335 kb )
DP56;(pdf 1122 kb )
DP123;(pdf 2442 kb )
5Aanplant berk, els en hazelaar
Stukken
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE-aangelegenheden algemeen.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage 3;(pdf 384 kb )
Bijlage 4;(pdf 309 kb )
Bijlage 5;(pdf 382 kb )
Bijlage 6;(pdf 864 kb )
8Rondvraag