Vergadering

Gemeenteraad 5 april 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 5 april a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 1 maart 2011
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Brede Maatschappelijke Voorziening Bloemenwijk
Stukken
5Aanpassing onderwijshuisvestingsverordening
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
6Aanpassen van de Welstandsnota
Stukken
Voorstel(pdf 57 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
Bijlage(pdf 42 kb )
7Bestemmingsplan Heusden, Pastoor Arnoldstraat
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
Besluit(pdf 43 kb )
8Strategische aankoop Van Zeeland
Stukken
Voorstel(pdf 64 kb )
Besluit(pdf 40 kb )