Vergadering

Raadscommissie AZC 19 mei 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de vergadering d.d. 14 april 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 5 april 2011, Gemeente Urk: motie tegengaan drugsgebruik;
  • Brief d.d. 20 april 2011, Vroeg op stap te Siegerswoude: effectmeting vervroegde toegangstijd horeca stimuleert om ook te starten;
  • Brief d.d. 21 april 2011, Gemeente Leek: motie inzake VNG-congres;
in handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 14 april 2011, Wecycle te Zoetermeer; benchmark afgifte elektrische apparatein (e-waste).
4Regionale Agenda en Programmabegroting 2012 van het SRE
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Voorinformatie Voorjaarsnota;
  • Bestuursakkoord VNG 2011-2015;
  • SRE- aangelegenheden.
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage logboek;(pdf 579 kb )
7Rondvraag