Vergadering

Raadscommissie burgers 16 mei 2011

20:00 uur
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 11 april 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 5 april 2011, Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Utrecht: ITJ-rapport Het kind van de rekening;
  • Brief d.d. 6 april 2011, Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Utrecht: Inspecties in bedrijven van de sociale werkvoorziening;
  • Brief d.d. 26 april 2011,Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg te Bunnik: Hoe ver zijn gemeenten met het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerszorg;
  • Brief d.d. 27 april 2011, Inspectie van het onderwijs: rapport "kwaliteit gemeentelijke toezicht kinderopvang".
42e Wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 en 1e wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WIJ Asten 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
Bijlage 1;(pdf 468 kb )
Bijlage 2.(pdf 435 kb )
5Concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant Zuidoost
Stukken
Voorstel;(pdf 96 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
  • SRE aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Jaarverslag 2010;(pdf 176 kb )
Bijlage;(pdf 546 kb )
8Rondvraag