Vergadering

Gemeenteraad 3 mei 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 3 mei a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 5 april 2011
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Voorbereiding opvolging griffier
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
5Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2011-2014
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
Programma(pdf 368 kb )
6Bestuursopdracht onderzoek BMV Bloemenwijk
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Besluit(pdf 49 kb )