Vergadering

Raadscommissie burgers 14 juni 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 16 mei 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 11 mei 2011, Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening te Schiedam: Bestuursakkoord;
  • Brief  d.d. 12 mei 2011, GGD Brabant-Zuidoost te Helmond: Jaarverslag 2010 GGD Brabant-Zuidoost;
  • Brief d.d. 20 mei 2011, De Bibliotheek Helmond-Peel te Helmond: Bezuinigingen 2012;
  • Brief d.d. 20 mei 2011, PlatOO te Helmond: jaarrekening PlatOO;
  • Brief d.d. 23 mei 2011, gemeente Voorst: geen contractbreuk op de sociale werkvoorziening;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 10 mei 2011, Voor werkende moeders te Bussum: Kwaliteit kinderopvang.
4Kadervisie Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
Besluit;(pdf 46 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE aangelegenheden
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
7Rondvraag