Vergadering

Gemeenteraad 6 juni 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op maandag 6 juni a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vastellen agenda
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 3 mei
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
Ingekomen stukken(pdf 38 kb )
42e wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 en 1e wijziging Verordening toeslagen en verlagingen WIJ Asten 2010
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 118 kb )
Besluit 2(pdf 120 kb )
5Concept Programmabegroting 2012 GGD Brabant Zuidoost
Stukken
Voorstel(pdf 94 kb )
Besluit(pdf 644 kb )
6Nota Archeologiebeleid gemeente Asten 2011 en Erfgoedverordening Asten 2011
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
Besluit(pdf 89 kb )
Nota(pdf 269 kb )
7Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet herinrichting Markt e.o.
Stukken
Voorstel(pdf 67 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
8Bestemmingsplan “Heusden buitengebied Meijelseweg 53 en 74 2010 (Eraspo BV)”
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
9Regionale Agenda 2011-2014 en Programmabegroting
Stukken
Voorstel(pdf 64 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
10Toelating nieuw burgercommissielid
Stukken
Vaststelling (pdf 58 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
11Wijziging samenstelling commissies
Stukken
Voorstel(pdf 53 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
12Initiatiefvoorstel: Behandeling van (rioolgemaal)kasten tegen aanplakken en graffiti
Stukken
13Schriftelijke vragen frachtie PGA/PvdA
Stukken