Vergadering

Gemeenteraad 20 maart 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.30
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 20 maart, ‘s avonds om 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Opening
2Vastellen agenda
Stukken
3Toelichting op de profielschets burgemeester door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
Stukken
4
Fractievoorzitters worden in de gelegenheid gesteld om – indien daar behoefte aan bestaat – accenten te leggen bij de vastgestelde profielschets
5Aanbieding profielschets aan Commissaris van de Koningin door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
6Bemerkingen van Commissaris van de Koningin bij profielschets en toelichting op de te volgen procedure
7Vragen en/of opmerkingen van de gemeenteraad naar aanleiding van bemerkingen van de Commissaris van de Koningin
8Sluiting