Vergadering

Raadscommissie Ruimte 23 november 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 oktober 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 7 oktober 2010, Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag: Ambassadeurs bedrijventerreinen;
  • Brief d.d. 12 oktober 2010, Stichting Nederland Schoon te Den Haag: Nederland betaalbaar schoon, ook in Asten;
  • Brief d.d. 14 oktober 2010, PvdA Oirschot: Motie “actieve informatie verstrekking aan belanghebbenden m.b.t. aanpassing verordening lopende zaken intensieve veehouderij”;
  • Brief d.d. 3 november 2010, mevrouw P. Willems te Asten: discussie over het BZOB;
in handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 25 oktober 2010, de heer K.E.P. van Bommel te Deurne: Wgv
4Voorontwerp-bestemmingsplan Heusden Gezandebaan 29 (Camping Gezandebaan)
Stukken
Voorstel;(pdf 82 kb )
bodemonderzoek;(pdf 865 kb )
Verslag 24-11-09.(pdf 1534 kb )
5Voorontwerpbestemmingsplan Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
Bodemonderzoek;(pdf 9288 kb )
Regels 08 11 10;(pdf 98 kb )
6Biomassavergistingsinstallatie Bosweg/Waardjesweg
Stukken
Voorstel;(pdf 71 kb )
7Uitbreidingsplan Loverbosch: vaststellen bestemmingsplan Asten woongebied Loverbosch fase 1a 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 83 kb )
Besluit;(pdf 47 kb )
Tekening;(pdf 2226 kb )
Toelichting.(pdf 959 kb )
8Structuurvisie bebouwingsconcentraties
Stukken
Voorstel;(pdf 73 kb )
Besluit;(pdf 44 kb )
Inspraakreacties;(pdf 55 kb )
Kaart.(pdf 5810 kb )
9Voorstel tot aanpassen van de welstandsnota
Stukken
Voorstel;(pdf 65 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
10Nota Grondbeleid 2010-2013
Stukken
Voorstel;(pdf 73 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
Bijlage.(pdf 397 kb )
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE-aangelegenheden.
12Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage 4;(pdf 77 kb )
Bijlage 6;(pdf 91 kb )
Bijlage 5;(pdf 96 kb )
Bijlage 3;(pdf 95 kb )
Bijlage 2;(pdf 96 kb )
Bijlage 1;(pdf 68 kb )
13Rondvraag