Vergadering

Raadscommissie burgers 12 oktober 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 7 september 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 30 maart 2009, Bibliotheek Helmond-Peel te Helmond: financieel jaarverslag 2008 (toezegging 7-9-2009);
  • Brief d.d. 24 september, Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK): ambities Rick geformuleerd!
4Cofinanciering uitbreiding/vernieuwing Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum (Inclusief Presentatie door en namens het museumbestuur).
Stukken
5Investeringsplan project Brede Maatschappelijke Voorziening en woonserviceontwikkeling Heusden 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 79 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
Bezettingsschema;(pdf 46 kb )
Ruimteprogramma.(pdf 68 kb )
6Bestuursopdracht initiatieffase aanpak Multifunctionele Accommodatie Ommel
Stukken
Voorstel;(pdf 74 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
Bestuursopdracht;(pdf 79 kb )
7Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012
Stukken
Voorstel;(pdf 62 kb )
Zienswijzen.(pdf 59 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE aangelegenheden.
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage;(pdf 385 kb )
10Rondvraag