Vergadering

Raadscommissie Ruimte 12 oktober 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 7 september 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 25 augustus 2010, Raad van State te Den Haag: Asten BP “Woongebieden Asten” (procesinformatie);
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 15 september 2010, Wijkraad Asten Oost: Zienswijzen uitbreidingsplannen Loverbosch Oost concept bestemmingsplan;
  • Brief d.d. 15 september 2010, Goorts & Coppens advocaten te Deurne: Zienswijzen bestemmingsplan Asten woongebied Loverbosch fase 1a 2010.
4Nota grondbeleid 2010-2013
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
Bijlage nota.(pdf 399 kb )
5Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Grondbeleid
Stukken
6Kredietaanvraag herinrichting Burgemeester Frenckenstraat
Stukken
Voorstel;(pdf 90 kb )
Besluit;(pdf 49 kb )
Bijlage figuur.(pdf 1585 kb )
7Projectplan Herinrichting Centrum Asten
Stukken
Voorstel;(pdf 53 kb )
Communicatieplan;(pdf 176 kb )
Planning;(pdf 59 kb )
Projectplan.(pdf 3186 kb )
8Verlichting Sterrenwijk
Stukken
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken sanering locatie de Wit;
  • SRE-aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
11Rondvraag