Vergadering

Raadscommissie AZC 29 november 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering 20 september 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 23 augustus 2012, Rekenkamercommissie gemeente Asten: Jaarverslag 2011 en 2012;
  • Brief d.d. 5 september 2012, de heer drs. L.W. Verhoef (RA) te Wijk bij Duurstede: jaarrekening 2011 van de gemeente Asten;
  • Brief d.d. 10 september 2012, RMU te Veenendaal: gemeentelijk beleid t.a.v. Winkeltijdenwet en zondagsopenstellingen winkels: borgen werknemersbelangen;
  • Brief d.d. 18 oktober 2012, VNG te Den Haag: Volop lokale kansen in nieuw politiebestel;
In handen van B en W ter afdoening
  • Brief d.d. 31 oktober 2012, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost te Eindhoven: Jaarrekening 2011 VRBZO
4Belastingverordeningen 2013 wethouder Van Bussel, info: m.arts@someren.nl
Stukken
5Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant en liquidatie SRE-Milieudienst wethouder Martens, info: j.strijbosch@asten
Stukken
Voorstel(pdf 163 kb )
Besluit(pdf 48 kb )
6BeĆ«indiging van de jumelage met Samtgemeinde Hattorf am Harz.  burgemeester, info: p.greijn@asten.nl
Stukken
Voorstel(pdf 54 kb )
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Samenwerking Asten-Someren
  • SRE-aangelegenheden
8Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
9Rondvraag