Vergadering

Raadscommissie Ruimte 7 september 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 15 juni 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 24 mei 2010, de heer A. Claessens te Asten: locatie nest van de Groene specht;
  • Brief d.d. 16 juni 2010, Raad van State te Den Haag: uitspraak geding J. Verhoijsen e.a. inzake project Gezande Baan (besluit gemeenteraad vernietigd, rechtsgevolgen blijven in stand);
  • Brief d.d. 29 juni 2010, Vereniging Eigen Huis te Amersfoorts: Maatregelen t.a.v. de woningmarkt;
  • Brief d.d. 23 juli 2010, Brabantse Milieufederatie te Tilburg: Zienswijze notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor;
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 15 juni 2010, Wijkraad Asten-Oost te Asten: Aanmerkingen uitbreidingsplannen Loverbosch-Oost concept-bestemmingsplan;
  • Brief d.d. 15 juli 2010, de heer A. de Haan te Asten: Zienswijze nieuwe bestemmingsplan Ommel komgebied;
  • Brief d.d. 16 juli 2010, Vastgoedmaatschappij Van der Loo bv te Asten: Publicatie Eindhovens Dagblad 26 juni 2010 (inclusief concept reactie);
in handen van B en W ter afdoening.
  • Brief d.d. 25 juni 2010, WzNB Mooi Brabant te Den Bosch: Financiële Jaarrekening 2009 welstandszorg Noord-Brabant.
4Bouwverordening gemeente Asten
Stukken
Voorstel;(pdf 88 kb )
Besluit I;(pdf 46 kb )
Besluit II;(pdf 41 kb )
5Concept-ontwerpbestemmingsplan “Heusden buitengebied Meijelseweg 53 en 74 2010 (Eraspo BV) en reacties in het kader van het formeel vooroverleg
Stukken
Voorstel;(pdf 62 kb )
Bijlage 1 regels;(pdf 161 kb )
Bijlage 2 Plankaart;(pdf 3055 kb )
6Bestemmingsplan Heusden Pastoor Arnoldstraat
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
7Bestemmingsplan Heusden komgebied
Stukken
Voorstel;(pdf 55 kb )
Eindverslag;(pdf 1387 kb )
Voorstel 2009;(pdf 69 kb )
Eindverslag 2009.(pdf 129 kb )
8Bestemmingsplan Ommel Komgebied
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
9Concept ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2008, 2e herziening
Stukken
Voorstel;(pdf 64 kb )
Bijlage plankaarten.(pdf 4246 kb )
10Herinrichting Burgemeester Ploegmakerspark
Stukken
Voorstel;(pdf 62 kb )
Bijlage.(pdf 235 kb )
11Aanwijzing van panden/objecten tot beschermde gemeentelijke monumenten
Stukken
Voorstel;(pdf 58 kb )
12Ontwikkelingsplan Molenakkers
Stukken
13Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • a. SRE-aangelegenheden.
14Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage 1;(pdf 480 kb )
Bijlage 2;(pdf 319 kb )
Bijlage 1;(pdf 52 kb )
Bijlage2;(pdf 51 kb )
15Rondvraag