Vergadering

Gemeenteraad 28 september 2010

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 28 september a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 5 juli 2010
Stukken
3Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Overzicht(pdf 57 kb )
4Financiële bijdrage nieuwbouw accommodatie Voetbalvereniging NWC
Stukken
Voorstel(pdf 79 kb )
5Bouwverordening gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 86 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
6Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Communicatiebeleid en Burgerparticipatie
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
7Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
Leidraad(pdf 958 kb )
8Brandbeveiligingverordening 2010

Stukken
Voorstel(pdf 62 kb )
Besluit(pdf 97 kb )