Vergadering

Gemeenteraad 2 november 2010

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 2 november a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

In verband met de verbouwing, kunt u gebruik maken van de zij-ingang van het gemeentehuis.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 28 september 2010
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Krediet aanvraag herinrichting Burgemeester Frenckenstraat
Stukken
Voorstel(pdf 85 kb )
Besluit(pdf 49 kb )
Ontwerpnotitie(pdf 67 kb )
Bijlage figuur(pdf 1585 kb )
5Verlichting Sterrenwijk
Stukken
Voorstel(pdf 90 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
6Tussentijdse rapportage najaar 2010
Stukken
Voorstel(pdf 60 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
7Begroting 2011 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
Stukken
Voorstel(pdf 126 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
Begroting 2011(pdf 605 kb )