Vergadering

Gemeenteraad 14 december 2010

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 2 november 2010
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma 2011
Stukken
Voorstel(pdf 57 kb )
5Ontwerpdocument Centrum Jeugd en Gezin Asten-Someren
Stukken
Voorstel(pdf 90 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
Memo gemeenteraad(pdf 61 kb )
6Nota aanbevelingen voor aanpassing van het beleid individuele voorzieningen Wmo
Stukken
Voorstel(pdf 94 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
7Uitbreidingsplan Loverbosch: vaststellen bestemmingsplan Asten woongebied Loverbosch fase 1a 2
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
Bijlage tekeningen (pdf 2226 kb )
8Voorstel tot aanpassen van de Welstandsnota
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
9Structuurvisie bebouwingsconcentraties
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
kaart nl.imro(pdf 5810 kb )
10Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Grondbeleid
Stukken
Voorstel(pdf 65 kb )
Besluit(pdf 50 kb )
11Nota grondbeleid 2010 – 2013
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
12Actualisering APV
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
Besluit(pdf 38 kb )
APV toelichting(pdf 94 kb )
13Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Stukken
Voorstel(pdf 67 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
Aanbiedingsbrief(pdf 117 kb )
14Belastingverordeningen
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
15Nota communicatie 2010 – 2014
Stukken
Voorstel(pdf 51 kb )
Besluit(pdf 39 kb )