Vergadering

Gemeenteraad 15 december 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten te houden op dinsdag 15 december a.s. ’s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 2 november 2009 en 3 november 2009
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma
Stukken
5Uitvoering Wsw 2010-2011 Atlant Groep
Stukken
Voorstel(pdf 96 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
6Wijziging gemeenschappelijke Regeling Brabant-Zuidoost
Stukken
Voorstel(pdf 87 kb )
Besluit(pdf 50 kb )
7Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand Asten 2010
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
8Vaststellen 3 verordeningen met betrekking tot de Wet Investeren in Jongeren Asten 2010
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
9Bestemmingsplan Woongebieden Asten voorstel
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
10MER Oostelijk deel stedelijk gebied Helmond – Eindhoven
Stukken
Voorstel(pdf 111 kb )
11Opheffen Gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant
Stukken
Voorstel(pdf 72 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
12Voorbereidingsprocedure intrekken onderdelen structuurvisie “De Avance”
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
13Vervolgopdrachten project “Eén brandweer?”
Stukken
Voorstel(pdf 93 kb )
Besluit(pdf 50 kb )
14Bestuursrapportage 2009
Stukken
Voorstel(pdf 64 kb )
Besluit(pdf 168 kb )
15Treasurystatuut 2009
Stukken
Voorstel(pdf 83 kb )
Besluit(pdf 24 kb )
16Verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester
Stukken
Voorstel(pdf 53 kb )
Verordening(pdf 73 kb )
17Inkoopstrategie gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
Stukken
Voorstel(pdf 55 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
18Verordening toeristenbelasting 2010
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Verordening(pdf 0 kb )
19Verordening afvalstoffenheffing 2010
Stukken
Voorstel(pdf 54 kb )
Verordening(pdf 62 kb )
20Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010 voorstel
Stukken
Voorstel(pdf 54 kb )
Verordening(pdf 59 kb )
Tarieventabel(pdf 47 kb )
21Brandweerrechtenverordening 2010
Stukken
Voorstel(pdf 52 kb )
22Verordening marktgelden 2010
Stukken
Voorstel(pdf 56 kb )
Verordening(pdf 63 kb )
23Verordening rioolheffing 2010
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Verordening(pdf 61 kb )
24Verordening onroerende zaakbelastingen 2010
Stukken
Verordening(pdf 67 kb )
Voorstel(pdf 81 kb )
25Legesverordening 2010
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Verordening(pdf 74 kb )