Vergadering

Gemeenteraad 2 november 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op maandag 2 november a.s. 's avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Programmabegroting 2010 en subsidieprogramma welzijn/zorg
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Begroting 2010(pdf 651 kb )