Vergadering

Gemeenteraad 29 september 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 29 september a.s. 's avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare raadsvergaderingen d.d. 6 juli 2009 en 7 juli 2009
3Ingekomen stukken
Stukken
4Tijdelijke vervanging van wethouder P. Gerrits door tijdelijke uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm van de wethouders J. Huijsmans en Th. Martens
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
5Visiedocument Centrum Jeugd en Gezin Asten
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Bijlage 2(pdf 0 kb )
6Raadsbesluit tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren 2009
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Memo(pdf 0 kb )
Bijlage(pdf 0 kb )
7Onttrekking aan de openbaarheid van een stuk grond van de Zagershof in verband met de realisatie van het project Tweedelig
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Bijlage(pdf 0 kb )
8Initiatiefvoorstel Fractie Algemeen Belang: Aanpak accommodatie DOS/OND
Stukken