Vergadering

Gemeenteraad 3 februari 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Ingekomen stukken
Stukken
3Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuid-Oost
Stukken
Voorstel(pdf 94 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
4Acceptatie bindene voordracht Raad van Toezicht PlatOO
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
5Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Tuinstraat-Emmastraat
Stukken
Voorstel(pdf 104 kb )
6Subsidieregeling onderhoud-instandhouding van beschermde gem. monumenten Asten
Stukken
Voorstel(pdf 114 kb )
Besluit(pdf 70 kb )