Vergadering

Gemeenteraad 20 december 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Op dinsdag 20 december 2011 vindt om 20.00 uur een openbare vergadering van de gemeenteraad van Asten plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 in Asten. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare raadsvergadering van 8 november 2011 en van de openbare en besloten vergaderingen van 22 november 2011
Stukken
3Ingekomen stukken:
Stukken
4Beschikbaarstelling middelen Onderwijshuisvestingingsprogramma 2012 vst
Stukken
Voorstel(pdf 58 kb )
Besluit (pdf 39 kb )
5Beleidsplan WMO 2012- 2015 Asten-Someren
Stukken
Voorstel(pdf 78 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
Inspraakreacties(pdf 304 kb )
6Actualisatie telecommunicatieverordening Asten 2012
Stukken
Voorstel(pdf 60 kb )
Besluit(pdf 68 kb )
7Beheer- en beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2020
Stukken
Voorstel(pdf 105 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
Asten Beleidsplan OV(pdf 1733 kb )
8Nota Parkeernormen
Stukken
Voorstel(pdf 85 kb )
9Verordening winkeltijden Asten
Stukken
Voorstel(pdf 85 kb )
Besluit(pdf 59 kb )
10Belastingverordeningen 2012
Stukken