Vergadering

Raadscommissie Ruimte 24 november 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 13 oktober 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 28 september 2009, Raad van State te Den Haag; Asten Bp. Buitengebied Asten 2008, meerdere beroepen (procedure informatie);
 • Brief d.d. 29 september 2009, Raad van State te Den Haag; Asten Bp. Buitengebied Asten 2008 W.A.M. Strik (procedure informatie);
 • Brief d.d. 1 oktober 2009, Raad van State te Den Haag; Asten Bp. Buitengebied Asten 2008 meerder beroepen (procedure informatie);
 • Brief d.d. 1 oktober 2009, Raad van State te Den Haag; BP Buitengebied Asten 2008/verzoek om voorlopige voorziening door F.G.A. Hurkmans;
 • Brief d.d. 8 oktober 2009, Raad van State te Den Haag; BP Buitengebied Asten 2008/verzoek om voorlopige voorziening ingetrokken door F.G.A. Hurkmans;
 • Brief d.d. 14 oktober 2009, Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch: ontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015;
 • Brief d.d. 5 november 2009, Nationaal Restauratiefonds: brochure inzake het Cultureel Erfgoed;

in handen van B en W ter afdoening:
 • Brief d.d. 6 november 2009, E. van Otterdijk en F. Vervoordeldonk: lawaaioverlast kruising Schoolstraat/Heerbaan/M. den Dubbeldenstraat;

in handen van B en W ter voorbereiding:
 • Brief d.d. 6 oktober 2009, HSV “Ons genoegen” te Asten; aanpassen pachtcontract visvijver “De Witte Bergen”.
4MER Oostelijke deel stedelijk gebied Helmond-Eindhoven
Stukken
Voorstel(pdf 113 kb )
Locatiekeuzenotitie(pdf 336 kb )
Memo(pdf 61 kb )
5Opheffen Gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
6Bestemmingsplan Woongebieden Asten
Stukken
Voorstel(pdf 73 kb )
7Intrekking diverse gedeelten “De Avance”
Stukken
Voorstel(pdf 76 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
Visie Deel A(pdf 123 kb )
Visie Deel B(pdf 154 kb )
Visie Deel C(pdf 164 kb )
Visie Deel D(pdf 61 kb )
Visie Deel E(pdf 170 kb )
Structuurkaart(pdf 1906 kb )
Legenda sv(pdf 653 kb )
RMkaart(pdf 1806 kb )
Strategiekaart(pdf 1839 kb )
8Concept-overeenkomst over grondexploitatie met ERASPO BV
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 110 kb )
9Camping Gezande Baan
Stukken
Voorstel(pdf 77 kb )
Inrichtingsplan(pdf 988 kb )
Bedrijfsplan(pdf 2128 kb )
Plankaart 1(pdf 237 kb )
Artikel 4.6.11(pdf 39 kb )
10Concept ontwerp “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008” en “Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak huisvesting arbeidsmigranten”
Stukken
Voorstel(pdf 67 kb )
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • Ontwikkeling locatie de Wit;
 • Stand van zaken ontwikkeling Bartholomeus;
 • Stand van zaken ontwikkeling panden Koningsplein 12-16;
 • Stand van zaken ontwikkeling Golfbaan;
 • Stand van zaken vervolgacties Snepweg;
 • Stand van zaken Landschapsontwikkelingsplan;
 • SRE-aangelegenheden.
12Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Termijnkalender.(pdf 37 kb )
13Rondvraag