Vergadering

Raadscommissie Ruimte 17 februari 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 13 januari 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 13 januari 2009 van BrabantStad te 's-Hertogenbosch, betreffende management samenvatting en rapportage MIRT-Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad;
  • Brief d.d.23 januari 2009, Raad van State inzake Bp. Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak;

in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 31 januari 2009 van E. van Otterdijk en F. Vervoordeldonk inzake lawaai- en snelheidsoverlast Schoolstraat / Heerbaan / Beatrixlaan.
4Concept Visie bedrijventerreinen (wensen en bedenkingen) (incl. presentatie)
Stukken
Presentatie(pdf 63 kb )
5Onkruidbestrijding op verhardingen (adviserend)
Stukken
Besluit(pdf 39 kb )
Discussienota(pdf 478 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
  • Stand van zaken Koningsplein 12-14-16
  • Stand van zaken locatie de Wit
  • SRE-aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie
  • Afspraken co√∂peraties inzake bouwen voor starters (toezegging 25-11-'08)
Stukken
8Rondvraag