Vergadering

Raadscommissie Ruimte 13 januari 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 25 november 2008
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 5 december 2008 van Milieudefensie te Amsterdam, betreffende verzoek deelname Week van de Vooruitgang 2009;;
  • Brief d.d. 11 december 2008 van Raad van State te Den Haag, betreffende Asten, Bestemmingsplan Snepweg 4;
  • Brief d.d. 11 december 2008 van Brabantse Milieufederatie te Tilburg, betreffende MIRT-verkenningen en N69;

in handen van B&W ter afdoening:
  • brief d.d. 25 november 2008 van melkveehouders rondom de Peel, betreffende Natura 2000.
4Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Tuinstraat - Emmastraat (adviserend)
Stukken
Voorstel(pdf 105 kb )
4Subsidieregeling voor onderhoud/instandhouding van beschermde gemeentelijke monumenten Asten 2009 (adviserend)
Stukken
Voorstel(pdf 116 kb )
Besluit(pdf 70 kb )
6Voorontwerp bestemmingsplan Ommelseweg (wensen en bedenkingen)
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE-aangelegenheden
8Stukken ter kennisneming aan de commissie:
9Rondvraag