Vergadering

Raadscommissie Burgers 16 februari 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 januari 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeven aannemen:
  • Brief d.d. 22 december 2008 van CAK te Den Haag, betreffende bevestiging parameters en/of uurtarieven
4Nota intergaal jeugdbeleid Wensen en bedenkingen
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
5Visie hulp bij het huishouden
Stukken
Visie(pdf 132 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
  • SRE aangelegenheden
7Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Benchmark Wmo 2008(pdf 50 kb )
8Rondvraag