Vergadering

Raadscommissie Burgers 12 januari 2009

20.00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 24 november 2008
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 13 november 2008 van Gemeente Abcoude, betreffende AWBZ-maatregelenpakket 2009;
 • Brief d.d. 22 november 2008 van Jan van der Doelen te Oss, betreffende AWBZ en tekorten opvang dak en thuislozen;
 • Brief d.d. 24 november 2008 van Atletiekvereniging "t Jasper Sport te Asten, betreffende goedkeuring begroting;
 • Brief d.d. 24 november 2008 van Gemeente Zuidhorn, betreffende motie gemeente Leek over de AWBZ-maatregelenpakket 2009;
 • Brief d.d. 26 november 2008 van IWI te Den Haag, betreffende rapportages Zicht op "Iedereen doet mee" en "Kansen en belemmeringen";
 • Brief d.d. 2 december 2008 van Gemeente Hulst, betreffende financiĆ«le kader WMO;
 • Brief d.d. 9 december 2008 van Gemeente Boxmeer, betreffende Begroting AWBZ overheveling 01-01-2009;
 • Brief d.d. 11 december 2008 van IWI te Den Haag, betreffende Rapport "Verder op weg naar integrale dienstverlening";
 • Brief d.d. 12 december 2009 van PlatOO te Helmond, betreffende jaarverslag 2007;
 • Brief d.d. 16 december 2008 van Gemeente Oldenzaal, betreffende motie AWBZ;Brief d.d. 22 december 2008 van de gemeente Leiderdorp, betreffende motie uitbreiding WMO door AWBZ overheveling per 1-1-2009;
 • Brief d.d. 23 december 2008 van Gemeente Haaksbergen, beteffende motie AWBZ-maatregelenpakket.

in handen van B en W ter afdoening:
 • Brief d.d. 2 december 2008 van Prinsenmeer te Asten-Ommel, betreffende problematiek zwembad De Schop.
4Vernieuwingsplannen van het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum (incl. presentatie)
Stukken
Informatief(pdf 47 kb )
5Stand van zaken iDOP Heusden (incl. presentatie)
Stukken
Informatief(pdf 47 kb )
6Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
Stukken
Voorstel(pdf 95 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
7Acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht PlatOO (adviserend)
Stukken
Voorstel(pdf 65 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • SRE aangelegenheden
9Stukken ter kennisneming aan de commissie
 • Lijst van toezeggingen
10Rondvraag