Vergadering

Gemeenteraad 22 november 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering van 20 september 2011
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
Besluitenlijst (pdf 41 kb )
4Visie participatiebudget
Stukken
Voorstel(pdf 77 kb )
Visie (pdf 346 kb )
5Maatregelenverordening WWB Asten 1e wijziging
Stukken
Voorstel(pdf 73 kb )
Besluit(pdf 273 kb )
6Bestemmingsplan Ommel komgebied
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
7Bestemmingsplan Heusden komgebied
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
8Aanvragen ontwerpverklaring van geen bedenkingen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een wedstrijdpiste met bijbehorende voorzieningen aan de Reeweg 3a te Asten
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
9Verordening op de Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren 2012
Stukken
Voorstel(pdf 85 kb )
Besluit(pdf 52 kb )
Verordening(pdf 86 kb )
10Nazorgonderzoek Rekenkamercommissie Asten
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
Besluit(pdf 53 kb )
11Herziening jaarrekening gemeente Asten 2009 met betrekking tot kapitaalverstrekkingen Bbz
Stukken
Voorstel(pdf 67 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
12Benoeming griffier en aanwijzing plaatsvervangend griffier
Stukken
Voorstel(pdf 63 kb )
Besluit(pdf 48 kb )