Vergadering

Gemeenteraad 18 december 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 18 december a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, mr. H.G. Vos
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare vergaderingen van 6 en 13 november 2012
Stukken
3Ingekomen stukken:
Stukken
4Afschaffing huishoudinkomenstoets
Stukken
Voortstel (pdf 62 kb )
5Evaluatie individuele voorzieningen Wmo en wijziging Verordening en besluit Wmo
Stukken
Voorstel;(pdf 90 kb )
besluit WMO 2013;(pdf 111 kb )
6Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma 2013
Stukken
Voorstel;(pdf 59 kb )
besluit;(pdf 40 kb )
7Intrekken Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Asten 2005
Stukken
Voorstel;(pdf 64 kb )
besluit;(pdf 40 kb )
8Gemeentelijk Rioleringsplan
Stukken
Voorstel; (pdf 87 kb )
besluit; (pdf 52 kb )
9Aanvraag verklaring van geen bedenkingen in kader aanvraag omgevingsvergunning Heizeecht 4
Stukken
Voorstel;(pdf 58 kb )
besluit (pdf 40 kb )
10Belastingverordeningen 2013
Stukken
Voorstel;(pdf 87 kb )
11Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant en liquidatie SRE-Milieudienst.
Stukken
Voorstel;(pdf 161 kb )
besluit;(pdf 161 kb )
12Beëindiging van de jumelage met Samtgemeinde Hattorf am Harz
Stukken
Voorstel;(pdf 51 kb )
biijlage brief.(pdf 22 kb )
Besluitenlijst 18 december 2012
Stukken