Vergadering

Raadscommissie AZC 25 april 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 9 februari 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 9 februari 2012, Gemeenteraad Opmeer: Initiatiefvoorstel Meldpunt Midden en Oost-Europeanen;
 • Brief d.d. 23 februari 2012, Gemeenteraad Doesburg: Motie Meldpunt Midden en Oost Europeanen;
 • Brief d.d. 17 februari 2012, Raadslid.nu: Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders;
 • Brief d.d. 22 februari 2012, Burgerrechtenvereniging Vrijbit: Geen verwijdering vingerafdrukken uit reisdocumentatie administraties;
 • Brief d.d. 112 maart 2012, Gemeente Langedijk te Zuid-Scharwoude: Oproep ondersteuning motie veilige opvang van jeugdige asielzoekers binnen gemeentegrenzen;
 • Brief d.d. 28 maart 2012, Gemeente Westland te Naaldwijk: Motie treurige vertrekregeling;
 • Brief d.d. 2 april 2012, Gemeente Wierden: Motie dierenpolitie;
In handen van B en W ter voorbereiding:
 • Brief d.d. 6 februari 2012, Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: Informatie over het project “Krachtig bestuur in Brabant”;
 • Brief d.d. 16 februari 2012, VBG Tilburg: informatie over het project Krachtig bestuur;
 • Brief d.d. 15 maart 2012, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: Aanbiedingsbrief Begroting 2013 aan de gemeenteraden.
4Presentatie Majeure ontwikkelingen veiligheid:
 • Nationale politie
 • Regionalisering brandweer
5Evaluatie Centrummanagement Asten
Stukken
Voorstel(pdf 87 kb )
Bijlage(pdf 153 kb )
6Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010
Stukken
Voorstel(pdf 62 kb )
Besluit(pdf 51 kb )
7Verordening 2.1.04 onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten 150512
Stukken
Voorstel 213a(pdf 90 kb )
Besluit 213 a(pdf 56 kb )
Legal Audit VIA (pdf 441 kb )
8Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • Samenwerking Asten-Someren;
 • Financiele prestaties grondbedrijf;
 • SRE- aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Berap Griffie 2011;(pdf 104 kb )