Vergadering

Raadscommissie AZC 15 maart 2012

20:00
De commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL die gepland stond voor donderdag 15 maart 2012 is komen te vervallen wegens het ontbreken van voldoende agendapunten.