Vergadering

Gemeenteraad 8 oktober 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 8 oktober a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 60 kb )
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de openbare vergadering van 17 september 2013
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
ingekomen stukken(pdf 36 kb )
04Kredietaanvraag verwervingskosten uitvoeringsproject "De Stegen"
Stukken
Voorstel(pdf 80 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
Bijlage planning(pdf 55 kb )
05Beheersverordening Asten Stegen, Koestraat 2013
Stukken
Voorstel(pdf 57 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
NLIMRO blad 1(pdf 2802 kb )
NLIMRO blad 2(pdf 2810 kb )
06Coordinatiebesluit Molenakkers 2
Stukken
Voorstel(pdf 60 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
07Bestemmingsplan "Heusden, Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, herziening 2012"
Stukken
Voorstel(pdf 370 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
08Sluiting
Besluitenlijst gemeenteraad 8 oktober 2013
Stukken