Vergadering

Gemeenteraad 19 november 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 19 november a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. vos
burgemeester van Asten

Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 58 kb )
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen agenda 19 november 2013
Stukken
Agenda (pdf 41 kb )
02Verslag van de openbare vergadering van 8 oktober 2013
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Bestuursopdracht Gebiedsprofiel Heusden zuid.
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 60 kb )
Raadsbesluit(pdf 45 kb )
memo geursituatie(pdf 350 kb )
05Herstructurering Molenakkers en 't Hoogvelt
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 77 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
06Verordening elektronische publicaties gemeente Asten
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 52 kb )
Besluit(pdf 60 kb )
Toelichting(pdf 41 kb )
07Verordening Winkeltijden 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 97 kb )
Besluit(pdf 78 kb )
Bijlage brief OVA(pdf 89 kb )
08Tussentijdse rapportage najaar 2013
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 52 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
09Verordening functioneringsgesprekken burgemeester
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 55 kb )
Besluit(pdf 60 kb )
10Sluiting
besluitenlijst raadsvergadering 19 november 2013
Stukken