Vergadering

Gemeenteraad 17 december 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 17 december a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 70 kb )
00Opening en trekking van het lot
01Vaststellen agenda
Stukken
agenda(pdf 43 kb )
02Verslagen van de openbare vergaderingen van 5 en 19 november 2013
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Ingekomen stukken(pdf 31 kb )
04Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 65 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
MVA beleidsnota(pdf 745 kb )
05Brede school Deken van Houtlocatie
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 83 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
Bijlage(pdf 38 kb )
06Instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Kompas Peelregio
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 76 kb )
Raadsbesluit(pdf 40 kb )
07Het veranderen van een opslagloods/kantine in een mantelzorgwoning aan Dijkstraat 51 te Asten
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 59 kb )
besluit(pdf 40 kb )
luchtfoto(pdf 73 kb )
08Verordening Uitsluitend recht groenonderhoud
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 54 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
09Verordening Reclamebelasting 2014 t.b.v. Ondernemersfonds
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 101 kb )
Besluit(pdf 66 kb )
gebiedsafbakening(pdf 489 kb )
Beleidsplan cma def.(pdf 1874 kb )
10Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts @ BOW naar garantstelling
Stukken
raadsvoorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
11Belastingverordeningen 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 81 kb )
Analyse woonlasten(pdf 41 kb )
tarieventabel 2014(pdf 170 kb )
tarieventabel 2014(pdf 54 kb )
tarieventabel 2014(pdf 56 kb )
Verordening OZB(pdf 63 kb )
12Klankbordgroep Peelsamenwerking Peel 6.1
Stukken
Voorstel(pdf 45 kb )
13Sluiting
Besluitenlijst gemeenteraad 17 december 2013
Stukken