Vergadering

Raadscommissie Burgers 28 oktober 2013

Raadzaal
19:00 uur
Let op, gewijzigd aanvangstijdstip!
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.
De griffier,

Nr.Onderwerp
01Agenda
Stukken
Agenda(pdf 53 kb )
02Verslag van de vergadering van 23 september 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
04Subsidieprogramma's Welzijn/Zorg en Toerische/Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2014
Stukken
Commissievoorstel(pdf 87 kb )
Bijlage 2 Erratum(pdf 69 kb )
05Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg
Stukken
Commissievst(pdf 58 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en pronjecten.
a. Atlant
b. Samenwerking Peel 6.1 (decentralisaties sociaal domein)
c. SRE-aangelegenheden.
07Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken