Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 november 2013

Raadzaal
20:00 uur
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,

Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
Agenda(pdf 54 kb )
02Verslag van de vergadering van 28 oktober 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening
Stukken
04Maatschappelijke voorzieningen en Accommodaties
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 72 kb )
Besluit(pdf 51 kb )
05Brede school Deken van Houtlocatie
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 93 kb )
Raadsbesluit(pdf 45 kb )
Bijlage(pdf 38 kb )
06Instemmen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Kompas Peelregio
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 77 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
07Conceptnota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017
Stukken
Commissievoorstel(pdf 78 kb )
08Oprichten Stichting Beheer Hart van Heuze en Eindverantwoording realisatie hart van Heuze
Stukken
Commissievoorstel(pdf 68 kb )
(pdf 32 kb )
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijk processen en projecten:
a. Samenwerking Peel 6.1 (decentralisaties sociaal domein)
b. SRE-aangelegenheden
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
b bijlage OCT(pdf 974 kb )
11Rondvraag