Vergadering

Raadscommissie Ruimte 29 oktober 2013

Raadzaal
20:00 uur
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.

De griffier,

Nr.Onderwerp
01Agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 24 september 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken,, gericht aan de raad: In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter afdoening

Stukken
04Bestuursopdracht Gebiedsprofiel Heusden Zuid, met presentatie SRE over plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstofoverschrijding en onderzoek naar geur
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 62 kb )
Raadsbesluit(pdf 45 kb )
05Herstructurering Molenakkers en 't Hoogvelt
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 78 kb )
Raadsbesluit(pdf 41 kb )
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Leegstand
b. SRE-aangelegenheden
07Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken