Vergadering

Raadscommissie Burgers 26 november 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 22 oktober 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 9 oktober 2012, Gemeente Achtkarspelen: motie gemeente Achtkars-pelen inzake leerlingenvervoer;
  • Brief d.d. 23 oktober 2012, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag: Toezending Programmarapportages;
  • Brief d.d. 1 november 2012, Ondernemingsraad Atlant Groep te Helmond: Bericht aan de gemeenteraad van Helmond.
4Subsidiebeleid Welzijn en Zorg Nieuwe Stijl (presentatie)
Stukken
5Afschaffing huishoudinkomenstoets
Stukken
Voorstel;(pdf 64 kb )
6Evaluatie individuele voorzieningen Wmo
Stukken
Voorstel;(pdf 91 kb )
Besluit;(pdf 91 kb )
7Beschikbaarstelling gelden onderwijshuisvestingsprogramma 2013
Stukken
Voorstel;(pdf 61 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Bloemenwijk
  • NWC
  • SRE-aangelegenheden
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
10Rondvraag