Vergadering

Raadscommissie AZC 28 oktober 2013

Raadzaal
20:30 uur
* In verband met de planning van een gezamenlijke bijeenkomst voor gemeenteraden over Peel 6.1 is deze vergadering verplaatst naar maandag 28 oktober om 20.30 uur

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie.
De Griffier
Nr.Onderwerp
1Agenda 28 oktober 2013
Stukken
2Verslag van de vergadering van 29 augustus 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
in handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
04Vaststellen Verordening elektronische publicaties gemeente Asten
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 58 kb )
Raadsbesluit(pdf 63 kb )
05Verordening winkeltijden 2014 inclusief zondagopenstelling
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 97 kb )
Raadsbesluit(pdf 78 kb )
06Informatievoorziening treasuryactiviteiten inclusief liquiditeitenplanning
Stukken
Commissie voorstel(pdf 91 kb )
07Tussentijdse rapportage najaar 2013
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 55 kb )
Raadsbesluit(pdf 40 kb )
08Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Asten-Someren
b. Samenwerking Peel 6.1
c. SRE-aangelegenheden
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken