Vergadering

Raadscommissie AZC 28 november 2013

Raadzaal
20:00 uur
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van bovengenoemde commissie. De vergaderstukken liggen voor u ter inzage in de leeskamer en zijn beschikbaar op de website met ingang van 15 november 2013.
De griffier,
Nr.Onderwerp
01Vaststellen Agenda
Stukken
Agenda(pdf 52 kb )
02Verslag van de vergadering van 28 oktober 2013
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
In handen van B&W ter voorbereiding
Stukken
04Zaakgericht werken (presentatie)
05Bestuurlijke kaders voor een Gemeenschappelijke regeling Peel 6.1
Stukken
Commissievoorstel(pdf 68 kb )
Bijlage I(pdf 27 kb )
Bijlage II(pdf 66 kb )
06Verordening Reclamebelasting 2014 ten behoeve van Ondernemersfonds Centrummanagement Asten
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 114 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
07Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 81 kb )
Besluit(pdf 44 kb )
08Belastingverordening 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 89 kb )
09Informatief onverleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Asten-Someren
b. Samenwerking Peel 6.1
c. SRE-aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
11Rondvraag