Vergadering

Buitengewone Raadsvergadering 4 december 2012

Hal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
19.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een buitengewone openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 4 december a.s. ‘s avonds om 19.00 uur, in de hal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten. Tijdens deze buitengewone raadsvergadering wordt de heer mr. H.G. Vos geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Asten. De burgemeester van Asten, S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Opening en welkom
2Voorlezen van het Koninklijk Besluit door raadsgriffier
3Toespraak door Commissaris der Koningin, gevolgd door beëdiging
4Toespraak door plaatsvervangend raadsvoorzitter
5Overige toespraken
6Overhandiging voorzittershamer met sluiting van de vergadering door burgemeester Vos