Vergadering

Raadscommissie Burgers 22 oktober 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 20 augustus 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
  • Brief d.d. 27 september 2012, Gemeente Weststellingwerf: Motie wettelijke kaders aangaande Verordening leerlingenvervoer op kosten van de gemeente;
  • Brief d.d. 25 september 2012, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te Den Haag: Inkomensgrenzen in de Wmo;
  • Brief d.d. 2 oktober 2012, KBO-Brabant: gemeentelijke bezuinigingen WMO.
4Uitgangspunten voorbereiding transitie Jeugdzorg in de Peelregio
Stukken
Voorstel;(pdf 81 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
5BMV Bloemenwijk
Stukken
Raadsvoorstel;(pdf 95 kb )
6Zienswijze begroting 2013 Atlant Groep
Stukken
7Subsidieprogramma Welzijn-Zorg 2013
Stukken
Bijlage scan.(pdf 189 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE aangelegenheden.
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage Atlant Groep;(pdf 1672 kb )
10Rondvraag