Vergadering

Raadscommissie Burgers 29 mei 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 23 april 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 30 maart 2012, Stichting LEV groep te Helmond: Jaarverslag 2011;
  • Brief d.d. 30 maart 2012, Atlant Groep te Helmond: Jaarverslag 2011;
  • Brief d.d. 12 april 2012, CNV te Eindhoven: WMO;
  • Brief d.d. 13 april 2012, De Bibliotheek Helmond-Peel te Helmond: jaarstukken bibliotheek;
  • Brief d.d. 24 april 2012, GGD Brabant-Zuidoost te Helmond: Verkorte versie Jaarverslag 2011;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 20 april 2012, PlatOO te Helmond: Jaarrekening 2011 PlatOO.
4Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Asten 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 59 kb )
Besluit.(pdf 69 kb )
5Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren 1e halfjaar 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 85 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
6Uitgangspunten college t.a.v. aanpak problematiek hockeyveld
Stukken
commissievoorstel(pdf 65 kb )
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken Bloemenwijk;
  • Stand van zaken HCAS;
  • SRE aangelegenheden.
8Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
9Rondvraag