Vergadering

Raadscommissie AZC 1 december 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 3 november 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 20 oktober 2011, Ernst and Young te Eindhoven: Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2011 gemeente Asten;
  • Brief d.d. 26 oktober 2011, Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders;
  • Brief d.d. november 2011, Stichting Vrije Recreatie: inzake toeristenbelasting
4Belastingverordeningen 2012
Stukken
5Verordening Winkeltijden Asten 2012
Stukken
Besluit;(pdf 59 kb )
Toelichting;(pdf 66 kb )
Bijlage memo.(pdf 94 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Voortgang samenwerking Asten-Someren;
  • SRE- aangelegenheden.
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
8Rondvraag