Vergadering

Raadscommissie AZC 25 november 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 13 oktober 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 8 september 2010, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag: Aansluiting BAG;
  • Brief d.d. 29 september 2010, Gemeente Goedereede te Ouddorp: Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid;
in handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 21 september 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Septembercirculaire 20
4Bedrijfsplan 2010-2014 en Programma Samenwerking en E-overheid (inclusief presentatie)
Stukken
Voorstel;(pdf 53 kb )
Besluit;(pdf 937 kb )
5Actualisering APV 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 61 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
Toelichting;(pdf 94 kb )
6Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
7Belastingverordeningen 2011
Stukken
8Nota Communicatie 2010-2014
Stukken
Besluit;(pdf 39 kb )
9Prioriteiten Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2011-2014
Stukken
Voorstel;(pdf 73 kb )
Jaarverslag 2009 DAS;(pdf 3121 kb )
10Noordoostcorridor en Meros in Structuurvisie deel D Brainport Oost
Stukken
11Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE- aangelegenheden
12Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
13Rondvraag