Vergadering

Raadscommissie AZC 13 oktober 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 9 september 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 9 september 2010, LOGA te Den Haag: aanvulling: Wijzigingen CAR n.a.v. ingangsdatum pensioen;
  • Brief d.d. 9 september 2010, LOGA te Den Haag: Inwerkingtreding Besluit personeel veiligheidsregio’s;
  • Brief d.d. 10 september 2010, SRE te Eindhoven: Regionale agenda;
  • Brief d.d. 14 september 2010, D66–Hart voor Asten te Asten: Kerntakendiscussie;
  • Brief d.d. 15 september 2010, LOGA te Den Haag: Uitsluiting CAR-UWO voor publieke ambulancediensten;
  • Brief d.d. 21 september 2010: gemeente Mook en Middelaar: motie begrotingstekort 2012-2014.
4Tussentijdse rapportage najaar 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE- aangelegenheden
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
7Rondvraag