Vergadering

Gemeenteraad 13 november 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 13 november a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare vergaderingen van 11 september 2012 en 9 oktober 2012
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4
Structuurvisie bedrijventerreinen 2012
Stukken
Voorstel(pdf 92 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
5
Uitgangspunten voor de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg in de Peelregio
Stukken
Voorstel(pdf 79 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
6
BMV Bloemenwijk
Stukken
Voorstel(pdf 94 kb )