Vergadering

Gemeenteraad 8 november 2011

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
17.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 8 november a.s. ‘s middags om 17.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten, ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Tussentijdse rapportage najaar 2011
Stukken
Voorstel(pdf 52 kb )
Besluit(pdf 38 kb )
3Begroting 2012 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
Stukken
Voorstel(pdf 111 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
Begroting 2012(pdf 46 kb )