Vergadering

Raadscommissie Burgers 23 april 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 maart 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 20 februari 2012, Platform VG Regio Zuidoost Brabant: Vraag om bijzondere aandacht;
  • Brief d.d. 28 februari 2012, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag: Verzamelbrief 2012-1;
  • Brief d.d. 1 maart 2012, Inspectie van het Onderwijs te Utrecht: Rapport “Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang”;
  • Brief d.d. 13 maart 2012, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag: Verzamelbrief special fraudebestrijding;
In handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 29 maart 2012, GGD Brabant Zuidoost te Helmond: Ontwerpbegroting 2013.
4Beleidskader begeleiding in de Wmo "met beleid vernieuwen" inclusief presentatie
Stukken
Voorstel;(pdf 89 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
5Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 76 kb )
Besluit;(pdf 101 kb )
6Verordeningen Wet Aanscherping WWB
Stukken
Voorstel;(pdf 90 kb )
7Actualisering verordening Leerlingenvervoer
Stukken
Voorstel;(pdf 82 kb )
Besluit;(pdf 143 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken Bloemenwijk
  • Stand van zaken HCAS
  • SRE aangelegenheden
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
10Rondvraag