Vergadering

Gemeenteraad 6 november 2012

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
17.00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad dergemeente Asten, te houden op dinsdag 6 november a.s. 's middags om 17.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2
Tussentijdse rapportage najaar 2012
Stukken
Voorstel(pdf 52 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
3

Begroting 2013 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg

Stukken
Onis offerte 2013(pdf 5461 kb )