Vergadering

Raadscommissie Burgers 17 februari 2014

Raadzaal
20:00 uur
Nr.Onderwerp
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de vergadering van 13 januari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
04Presentatie Transities Sociaal Domein: WMO nuldelijn
05Beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 70 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
06Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg (ter advisering)
Stukken
Voorstel(pdf 65 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
07Strategische kadernota Participatiewet 
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 350 kb )
Besluit(pdf 49 kb )
08
Informatie overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
a. Samenwerking Peel 6.1;
b. SRE-aangelegenheden.
09Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
10Rondvraag